Phideo Nep Chat App Woordwolken Print screenshot Verwijder achtergrond ChartleMeer
Collage.nl

Maak online fotocollages

Voeg foto's toe zonder uploaden en maak online je eigen collage die je daarna kunt bewaren en delen. Deze tool werkt op PC's, tablets en smartphones (iOS en Android). Gebruik de site zonder registratie en maak Facebook of Twitter omslagen en header collages. Kies uit collage templates of maak je eigen collages.

◄ ▲ ▼ ► Verplaats object [CTRL] ◄ ► Roteer object D [Shift] D Halveer/Verdubbel grootte object
+ - Zoom object [Alt] ◄ ▲ ▼ ► Uitsnede object R Reset object
H Centreer horizontaal V Centreer verticaal [CTRL] C Kloon object
B [Shift] B Naar achteren/Naar onderen F [Shift] F Naar voren/Naar boven Delete Verwijder object
[CTRL] A Selecteer alle objecten Esc Annuleer selectie
[CTRL] P Print collage [CTRL] S Collage opslaan